Člověk, stavba a územní plánování 8

Člověk, stavba a územní plánování 8

  • Rok vydání: 2015
  • Vydavatel: ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Editor: Pavel Holubec
  • ISBN: 978-80-01-05655-4
  • ISSN: 2336-7695

Sborník vznikl na základě příspěvku přednesených na konferenci Človek, stavba a územní plánování 8. Konferenci pořádala Katedra urbanismu a územního plánování dne 5. listopadu 2014 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Sborník vznikl na základě příspěvků přednesených na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 8. Konferenci pořádala Katedra urbanismu a územního plánování dne 5. listopadu 2014 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Příspěvky byly schváleny redakční radou na základě jejich anotací. Po konferenci byly všechny texty posouzeny dvěma recenzenty v rámci tzv. double blind review a k otištění ve sborníku byly vybrány pouze články, které splňují kritéria databáze Scopus na conference proceedings.