Program ČSÚP 13

Konference ČSÚP 13 se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v místnosti B169.

Konference probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

 

8:30-9:00

Registrace

9:00-10:15 

Zahájení: Jiří Kupka (vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování, Fsv, ČVUT)
Zuzana Pešková (proděkanka pro pedagogickou činnost / předsedkyně ORO A+S / předsedkyně PRP A+S / profesor)

Blok 1: HISTORICKÁ ZKOUMÁNÍ

Jiří Kupka, Zuzana Boušková: Historické krajinné struktury a jejich analýza
Vladimíra Šilhánková: Typologie sídelních struktur ve Středomoří a na Blízkém Východě v období starověku 
Kristína Kalašová: Architektonické dědictví jako fenomén rozvoje historických města

10:15-10:35

Kávová pauza

10:35-11:25 

Blok 2: EKOLOGICKÉ POHLEDY
Úvodní slovo (Milan Svoboda, místopředseda České komory architektů)

Michael Pondělíček: Zelení vetřelci v prostoru měst 
Vojtěch Liška: Zpracování stavebního odpadu z hlediska jeho dalšího ekologického použití

11:25-12:45 

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

12:45-13:35 

Blok 3: VZTAH VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A SÍDLA
Úvodní slovo: Petr Durdík (předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky)

Kateřina Vetešníková: Výsledky dotazníkového šetření k problematice protipovodňové ochrany v územním plánování
František Brynda: Přestupní body a zastávky ve veřejném prostoru         

13:35-14:15 Kávová pauza

14:15-15:45

Blok 4: OTÁZKY BYDLENÍ
Úvodní slovo: Lucie Poláková (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování)

Petr Štěpánek: Spektrum nástrojov na zabezpečenie dostupného bývania v českých sídlach
Radka Kubaliaková: Koncepce urbanity - interakce hotelů a městského prostředí
Vojtěch Kořalka: Život na jižním okraji Prahy
Hana Klapalová: Využívání vodních ploch území ČR pro bydlení