Program ČSÚP 8

Konference ČSÚP 8 se konala ve středu 5. listopadu 2014 na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

8:30-9:00

Registrace

9:00-10:30

Zahájení: Ivan Vorel

Blok 1: URBANISMUS V TEORII A PRAXI

Vladimíra Šilhánková: Je urbanismus věda? Historicko-lingvistické pojednání o předmětu našeho studia
Petra Saidlová, Vladimíra Šilhánková: Urbánní struktury a ekonomická náročnost jejich fungování
Petra Lukele: Brownfields v České republice
Milan Šuška: Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov
Dagmar Saktorová: Komu patří krajina?


Kávová pauza

10:45-12:30 

Blok 2: KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Nikolay Brankov: Libor Bayer - jeden z Českých průkopníků bulharského urbanismu
Veronika Vonešová: Struktura propojení ploch sídelní zeleně Prahy 6 jako forma ochrany historických struktur města
Lucie Hladíková: Systém městské zeleně v hlavním městě Praze ve 20. století
Tereza Vokurková: Význam studia vývoje zeleně zakladané na pozemcích velkoprůmyslovych podniků
Oleg Fetisov: Klasifikace architektury průmyslového dědictví 18. až počátku 20. století
Zuzana Pešková: Analýza půdorysů vybraných skupin vesnic založených stejnými lokátory

12:30-13:30

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

 

Velká místnost (B169)

Menší místnost (B161)

13:30-14:45 

Blok 3: VEŘEJNÉ PROSTORY A PROSTRANSTVÍ

Michal Šourek: Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: Veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje
Marie Janoušková: Řešení veřejného prostoru nábřeží v Aalborgu, severní Dánsko
Alina Altukhova: Analýza regionálních faktorů v rámci tvorby příznivého vizuálního prostředí města (na příkladu města Doněck na Ukrajině)
Eva Lörinc Vokálová: Člověk a jeho komfort ve veřejném prostoru ve vztahu ke klimatickým podmínkám (Příklady využití regionálního klimatu ve veřejných prostorech evropských měst)

Blok 5a: VÝZVY 21. STOLETÍ

Martin Štěpánek: Efektivní stavby a jejich celky
Katarína Smatanová: Segregované romské koncentrace - současný stav a možnosti transformace
Helena Míková: Agrese ve veřejném prostoru
Zuzana Tlachová: Potenciál podzemního prostoru ve městech

 

Kávová pauza

15:00-16:00 

Blok 4: KRAJINA VENKOVSKÁ I MĚSTSKÁ

Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka: Přírodní prvky a struktury v obraze českých měst
Zuzana Krivošová: Vegetácia na konštrukciách a návrhy na jej strategické zapojenie do štruktúry mesta Bratislava
Daniela Šovarová: Územní rozvoj chráněných krajinných oblastí

Blok 5b: VÝZVY 21. STOLETÍ

Jan Pečman: Územní nároky na mezikontinentální potrubní dopravu kusového materiálu
Roman Vodný: Vysokorychlostní železnice - stručný přehled problematiky
Pavel Holubec: Územní plánování v epoše Antropocénu