Program ČSÚP 15

Konference ČSÚP 15 se konala ve středu 24. listopadu 2021.

Konference probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

 

moderátor odpoledních bloků: Petr Durdík (předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky)

 

9:00 - 9:30

Zahájení: Jan Mužík (docent z Katedry urbanismu a územního plánování, Fsv, ČVUT)

Vyzvaný řečník: Roman Vodný (ředitel Odboru územního plánování MMR)

9:30-10:55 

Vyzvaný řečník: Jan Kasl (předseda České komory architektů)

Blok 1: STRUKTURY MALÝCH SÍDEL

Dušana Andrášová: Vesnická struktura ve městě: Analýza původních veřejných prostranství Stodůlek

Ivana Bradová: Kvalitatívne vyhodnotenie aktívnych verejných priestorov suburbánnych vidieckych sídiel v zázemí Bratislavy

Jan Bittner: Faktory determinující dělbu přepravní práce a intenzitu dopravní poptávky v českých suburbiích

10:55-11:10

Kávová pauza 

11:10-12:10

Blok 2: VLIV PŘÍRODY A KLIMATU

Vyzvaný řečník: Miroslav Kunt (pedagog, Česká zemědělská univerzita, Katedra zahradní a krajinné architektury): Vertikální vegetační konstrukce a možnosti jejich uplatnění   (řečník bohužel onemocněl, prezentace bude zveřejněna po proběhnutí konference na naší stránce)

Michael Pondělíček: Vývoj patia jako adaptace na klima

Magdalena Baramová: Typologie historické kulturní krajiny jižního Kaplicka

Vladimíra Šilhánková: Možné vlivy změny klimatu na rozvoj a úpadek sídel starověké Levanty

12:10-13:00

Oběd

13:00-14:05

Blok 3: KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Vyzvaný řečník: Petr Kučera (ředitel NKP Vyšehrad): Koncepce veřejných prostranství NKP Vyšehrad aneb jak skloubit požadavky na jejich atraktivitu s požadavky památkové péče a klimatu

Daniel Nikolov, Petra Okřinová: Využití numerických modelů a moderních technologii pro návrh a optimalizaci veřejného prostoru města

Romana Hajduková: Zhodnocení kvality zelených prostor a jejich budoucích perspektiv ve "zmenšujících se městech": Případová studie měst Humenné, Strážské a Vranov nad Topľou

14:05-14:20 Kávová pauza

14:20-16:05

Blok 4: PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA SÍDEL

Vyzvaný řečník: Martin Páv (režisér a scénárista): Slum jako alternativní urbanismus

Petr Štěpánek: Současné limity dostupnosti bydlení v ČR

Ondřej Madar: Občanská vybavenost v územním plánu malého města

Jan Cihlář: Územně plánovací dokumentace na regionální úrovni

Matin Dufala: Nedostatky výkonu činnosti stavebných úradov v Slovenskej republike