Stáhnout celý článek

Člověk a jeho komfort ve veřejném prostoru ve vztahu ke klimatickým podmínkám (Příklady využití regionálního klimatu ve veřejných prostorech evropských měst)

Abstrakt: Naše pokožka spolu s oblečením nás dělají odolnějšími vůči rozdílným a dokonce i extrémním klimatickým podmínkám. Tím zaručují náš komfort. To však nejsou jediné ochranné vrstvy člověka. Může jím být i prostor, ve kterém se člověk momentálně nachází. Základními parametry, aby se člověk cítil komfortně v určitém prostředí, je především teplota vzduchu a relativní vzdušná vlhkost. Teplota vzduchu kolem nás by se měla pohybovat v rozmezí 18 – 26°C. Lidské tělo je vysoce tolerantní k vlhkosti. Ta se může pohybovat od 20% do 80%. Tělo je celkem tolerantní i k větru a pohybům vzduchu. Je podstatné, aby tyto parametry komfortu byly co nejvíce shodné i ve veřejném prostoru pro to, aby se zde člověk dobře cítil a chtěl tu trávit svůj čas co nejdéle. Klimatické podmínky evropských měst však nejsou homogenní na celém kontinentu, a proto je na některých místech potřeba upravovat veřejné prostory tak, aby se dalo navodit prostředí, co nejvíce shodné s podmínkami komfortu. Prostory by měly být prvotně navrženy na nejhorší klimatické podmínky. V teplých oblastech je například potřeba chránit prostory před vysokými teplotami v létě. Inspirace vycházejí jak z tradiční architektury nabízející vysoké porozumění klimatu, ale i ze současného technického designu. Článek se zabývá příklady evropských měst, kde popisuje, jak lze docílit podmínek komfortu za pomoci práce s různým prostorovým uspořádáním, druhy materiálů, vegetace, vody i současných technických prvků. Zároveň vysvětluje i fyzikální děje, ke kterým dochází v návaznosti na výše zmiňované příklady, jako jsou: konvekce, kondukce, radiace, evaporace apod. Příjemné počasí ve veřejném prostoru je jedno z nejdůležitějších kritérií, jak zvýšit obyvatelnost měst a tím vytvořit živé město. Lidé se budou po městských prostorech pohybovat spokojeně. Toho lze pak snadno využít při vytvoření prostředí v nových a již existujících městských prostorech a tím přilákat lidi do města.

LÖRINC VOKÁLOVÁ, Eva (2015). Člověk a jeho komfort ve veřejném prostoru ve vztahu ke klimatickým podmínkám (Příklady využití regionálního klimatu ve veřejných prostorech evropských měst). In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 220-232. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.