Program ČSÚP 9

Konference ČSÚP 9 se koná ve středu 21. října 2015 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v posluchárně C223.

8:30-9:00

Registrace

9:00-10:45

Zahájení: Jiří Kupka

Blok 1: CO S VÝSLEDKY MODERNÍHO PLÁNOVÁNÍ?

Barbara Vojvodikova: Průmyslové zóny jako významný prvek v území - možnosti hodnocení jejích nákladů a přínosů
Jaroslav Sedlák: Anarchie versus regulace: sídliště v postsocialismu
Lukáš Kalecký: "Strategické" plánování ve veřejné správě v podmínkách ČR - problémy, výzvy, řešení
Jiří Kugl: Rakouská severozápadní dráha a její vliv na urbanistický vývoj sídla


Kávová pauza

11:00-12:30

Blok 2: ŽIVOT VE VYSTAVĚNÉM PROSTŘEDÍ

Vladimíra Šilhánková: Chetitská stavba měst - urbanisticko-historická studie
Martin Maštálka: Kvalita života obyvatel nových developerských oblastí
Matina Mlčochová, Pavel Řihák: Městské plánování pomocí kulturních prvků a vitálních procesů
Helena Míková: Případová studie; Graffiti na lavičkách pražského metra trasy A

12:30-13:30

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

13:30-14:45

Blok 3: HISTORICKÁ ZKOUMÁNÍ

Zuzana Pešková: Ke zpětnému hledání vyměřovacích soustav lokátorů v půdorysech měst a vesnic
Nikolay Brankov: Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu
Lenka Popelová: Most Svatopluka Čecha v Praze - ikonologická a fenomenologická analýza

 

Kávová pauza

15:00-16:15

Blok 4: Z MĚSTA DO ZÁZEMÍ

Jan Trejbal: Nové typy pracovních příležitostí a jejich vliv na UPD
Simona Švecová: Úloha architekta při řešení venkovního osvětlení sídel
Michael Pondělíček: Sucho a jeho dopady na města a jejich obyvatele za změny klimatu