Program ČSÚP 12

Konference ČSÚP 12 se bude konat ve středu 7. listopadu 2018 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v místnosti B169.

8:30-9:00

Registrace

9:00-10:35 

Zahájení: Jiří Kupka

Blok 1: MĚSTSKÉ PROSTORY

Jiří Kupka: Hřbitovy ve městech
Andrea Šeligová, rod. Lacková, Lívia Šišláková: Limity a perspektívy hraničných priestorov historických centier
Denisa Kupková: Veřejný prostor v lázeňských městech
Alena Purmová, Vladimíra Šilhánková: Mapování aktivit odehrávajících se na veřejných prostorech na příkladu vybraných prostorů v Jablonci nad Nisou


Kávová pauza

10:55-12:15 

Blok 2: PŘÍRODA A SÍDLO

Zuzana Pešková: Rodinný dům pro CHKO Křivoklátsko
Michael Pondělíček: Současné případy degradace vlivu zeleně v centru měst
Jan Hendrych: Aleje a město
Simona Vondráčková: Charakteristické a emblematické znaky kulturní krajiny

12:15-13:10 

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

13:10-13:50 

Blok 3: POHLED DO HISTORIE

Vladimíra Šilhánková: Změny životního prostředí a jejich vliv na rozvoj či úpadek měst v historické retrospektivě   
Tomáš Štěpánek: Suburbanizace měst v pozdní antice          


Kávová pauza

14:10-15:30

Blok 4: OTÁZKY PLÁNOVÁNÍ

Petr Štěpánek: Makroekonomické dopady politiky bydlení
Miloš Diežka: Priestorová skladba v kontexte Smart cities
Lucia Dobrucká: Plánovač ako člověk
Václav Novotný: Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu