Program ČSÚP 10

Konference ČSÚP 10 se konala ve středu 19. října 2016 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v místnosti B169.

8:30-9:00

Registrace

9:00-10:45

Zahájení: Jiří Kupka, Alena Mansfeldová

Blok 1: MĚSTO JAKO OBJEKT ZKOUMÁNÍ

Martin Ouředníček: Socialni prostredi ve meste: teorie, metodologie, empirie
Karolína Kripnerová: Navrhování jako nástroj sociální integrace
Václav Novotný: Charakteristiky obcí na síti železničních tratí regionálního významu v České republice
Gabriela Antošová: Zakotvená teorie jako princip interpretační studie kulturní památky v obci Višňová


Kávová pauza

11:05-12:45 

Blok 2: MODERNÍ MĚSTO

Barbora Vacková: Hledání města: kde se potkává člověk, stavba a plán?
Milan Macoun: Zwei R: Riem und Rieselfeld
Petr Štěpánek: Plánování a řízení sídel s ohledem na jejich konkurenceschopnost
Šárka Kubátová: Analýza vybraných obytných struktur malého města a jejich vliv na jeho podobu

12:45-13:30 

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

13:30-14:45 

Blok 3: STAVEBNÍ A ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ PRAXE

Tomáš Kaňka: Zlatý lihovar - realita projekční praxe v Praze
Barbara Vojvodíková: Problematika FUA´s v národních plánovacích a strategických dokumentech
Zuzana Kramářová: Požární bezpečnost staveb v procesu katalogizace brownfieldů

 

Kávová pauza

14:45-16:30

Blok 4: HISTORICKÁ ZKOUMÁNÍ

Vladimíra Šilhánková: Nejstarší lidská sídla a sídliště městského typu v oblasti Malé Asie a Levanty
Tomáš Štěpánek: Počátky urbanizace a vznik měst v Itálii
Kováč Bohumil, Štefancová Lucia: Človek, stavba, územné plánovanie v diele Emanuela Hrušku
Jan Šlemr: České územní plánování: ideologie a praxe