Program ČSUP 16

 

Konference ČSÚP 16 se konala ve středu 16. listopadu 2022.

 

Program šestnáctého ročníku konference ČSÚP je ke stažení zde:

Program ČSUP 16

 

Změny programu jsou organizátory vyhrazeny.

 

Moderátorem konference byla stejně jako v minulém roce Ing. arch. Tereza Švárová. Jednotlivé bloky potom uvedli Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. a Doc. Ing. arch. Petr Durdík.

 

Konference probíhá pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory architektů.

 

 

                    logo_ČKA_2                  logo AUUP     logo_MMR