Pro autory

 

Informace pro autory včetně nových šablon pro příspěvky jsou k dizpozici na novém webu:

ČSÚP: Pokyny pro autory k psaní článku – Katedra urbanismu a územního plánování (uzemi.eu)