Program ČSÚP 14

Konference ČSÚP 14 se bude konat ve středu 11. listopadu 2020 online formou (na youtube).

Konference probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

 

9:00

Zahájení: Jiří Kupka (vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování, Fsv, ČVUT)

9:10-10:30 

Vyzvaný řečník: Roman Vodný (ředitel Odboru územního plánování MMR)

Blok 1: UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

David Tichý: Jak hodnotit udržitelnost bydlení? 
Michael Pondělíček: Zelené střechy ve městě a jejich příspěvek ke zmenšení tepelných ostrovů

10:30-10:45

Kávová pauza 

10:45-12:05 

Blok 2: PŘÍRODNÍ HODNOTY A RIZIKA

Štěpán Špoula: Koncept zelené infrastruktury přináší zapojení přírody do plánování měst a regionů a hledání integrovaných řešení – východiska pro plánování zelené infrastruktury v metropolitním regionu Prahy
Tereza Švárová: Zaniklá sídla v Národním parku Šumava
Jan Hendrych, Oldřich Vacek: Krčínova stoka na Kratochvíli 
Tomáš Dostál, Barbora Jáchymová, Miroslav Bauer, Josef Krása: Možnosti identifikace rizikových lokalit v krajině z hlediska ochrany infrastruktury před poškozením povodňovými událostmi

12:05-12:55 

Oběd

12:55-14:15 

Blok 3: NÁHLEDY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Michaela Malá, Martina Sýkorová: Význam participativního designu při plánování veřejných prostranství – očekávání a přínos poznatků 
Dušana Andrášová: Změny ve veřejném prostoru vlivem krizového stavu vyvolaného pandemií  
Lívia Šišláková, Anna Gondová, Zuzana Zvarová: Od keramitu po asfalt. Historická analýza povrchov verejných priestranstiev centra Bratislavy v 20. storočí   
Karel Schmeidler: Jak projektovat bezpečnost měst v turbulentní době

14:15-14:30 Kávová pauza

14:30-15:30

Blok 4: BUDOVY A SÍDLO

Anna Marie Černá: Adaptace dispozic malo-rozponových soustav G57 na území Prahy 
Lukáš Týfa, Karel Hájek, Martin Jacura, Jan Kruntorád : Výpravní budovy smíšených nebo osobních železničních stanic – proměna jejich role ve 21. století 
Vladimíra Šilhánková: Pelištejská města starověké Levanty