Redakční rada

šéfredaktor

Ing. arch. Jiří Kugl, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

 

 

Ing. arch. Karel Kuča

Architekt, historik urbanismu, výtvarník a publicista

 

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování; ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny

 

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

 

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie

 

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních věd

 

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – Ústav populačních studií

 

Ing. arch. Helena Hexnerová, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury