Program ČSÚP 11

Konference ČSÚP 11 se bude konat ve středu 1. listopadu 2017 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v místnosti B169.

8:30-9:00

Registrace

9:00-9:55 

Zahájení: Jan Mužík

Blok 1: SÍDLA V POHYBU

Karel Hájek: Moderní trendy v obslužnosti území veřejnou dopravou
Willy Hána: Chytrá města a jejich územní plány


Kávová pauza

10:10-11:50 

Blok 2: VEŘEJNÉ PROSTORY A PROSTRANSTVÍ

Alžběta Sopirová, Ivana Bradová: Verejná scéna v suburbánnych vidieckych sídlach
Andrea Lacková, Lívia Šišláková: Verejné priestory MPZ Komárno
Jakub Jaroš: Současný stav původních návsí v malých obcích na  Lounsku
Daniel Stojan: Problematika centrálních veřejných prostorů obcí v těsném sousedství velkých měst 
Lucie Štefancová, Karol Görner: Vzorce a atraktory pohybu v mestskej štruktúre

11:50-12:35 

Oběd (formou samoobslužného bufetu)

12:35-13:15 

Blok 3: POHLEDY NA VEŘEJNÝ PROSTOR

Zuzana Pešková: Dvě bývalá prvorepubliková koupaliště v projektech studentů   
Petr Štěpánek: Sociální bydlení a veřejný prostor          

13:15-14:15

Blok 4: OCHRANA DĚDICTVÍ

Naděžda Fořtová: Ochrana kulturního dědictví jako potenciál i limit v regionálním rozvoji na Písecku
Hana Vavrouchová: Ochrana volné krajiny v procesu územního plánování – teorie a praxe
Gabriela Antošová: Případová studie zhodnocení kulturních památek Libereckého kraje

  Kávová pauza
14:35-16:15  

Blok 5: HISTORICKÁ ZKOUMÁNÍ

Michael Pondělíček, Vladimíra Šilhánková: Urbanistický vývoj předinckých a inckých měst a jejich odkaz k dnešku
Miroslav Daňhel: Domy, sídla, na počátku doby bronzové
Tomáš Štěpánek: Proměna měst v pozdní antice            
Vojtěch Dvořák: K podobě zaniklé středověké osady Pfaffenschlag u Slavonic formou počítačové rekonstrukce
Martin Černý: Renesanční imaginace