Člověk, stavba a územní plánování 12

Člověk, stavba a územní plánování 12

  • Rok vydání: 2019
  • Vydavatel: ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Editor: Jiří Kugl
  • ISBN: 978-80-01-06634-8
  • ISSN: 2336-7695

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, územní plánování, veřejná prostranství, krajina, historie, urbanizace a další související témata. Sborník vznikl na základě příspěvku přednesených na konferenci Človek, stavba a územní plánování 12. Konferenci pořádala Katedra urbanismu a územního plánování dne 7. listopadu 2018 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Příspěvky byly schváleny redakční radou na základě jejich anotací. Po konferenci byly všechny texty posouzeny dvěma recenzenty v rámci tzv. double blind review a k otištění ve sborníku byly vybrány pouze články, které splňují kritéria databáze Scopus na conference proceedings.