Stáhnout celý článek

Současný stav původních návsí v obcích na Lounsku

Abstrakt: Současný stav původních návsí v obcích na Lounsku je velmi špatný především kvůli nedostatku veřejného zájmu a dlouho probíhající postupné degradaci. Příspěvek zkoumá hlavní důvody těchto procesů na vzorku šestnácti obcí v homogenním regionu. Jsou analyzovány prostorové změny v obcích, současné funkční využití původních návsí nebo jejich pozůstatků, uspořádání a čitelnost prostoru a estetické kvality okolní zástavby. Celkové vyhodnocení analýz vede k závěru, že stav návsí je ve všech případech značně odlišný a přesné důvody degradace a podvyužití jsou vždy jiné. Dvě z analyzovaných návsí s nejlepším celkovým výsledkem jsou detailně popsány za účelem nalezení podobností a pozitivních i negativních rysů. Je navržen podrobnější průzkum, který by vedl k nalezení všech úspěšných řešení, které by mohly být použity na ostatních návsích s cílem dosáhnout udržitelného a místně vyzkoušeného uspořádání v rámci možné budoucí regenerace.

JAROŠ, Jakub (2018). Současný stav původních návsí v obcích na Lounsku. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 87-101. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.