Stáhnout celý článek

Analýza půdorysů dalších tří vybraných skupin vesnic stejných kolonizačních akcí

Abstrakt: Příspěvek navazuje na první část nazvanou Analýza půdorysů tří vybraných skupin vesnic založených stejnými lokátory, která byla publikována ve sborníku Člověk, stavba a územní plánování 8 v roce 2015. Na podkladě mapy stabilního katastru analyzuje pravidelnosti v půdorysné struktuře tří skupin vesnic (Butovice - Jinonice - Košíře, Prostřední Lhota a Záborná Lhota, Kaliště - Rápotice), které archivní prameny řadí ke stejným kolonizačním podnikům. Vybrané příklady jsou rozptýleny po Čechách od okolí Dobříše přes Prahu až na zemskou hranici Humpolecka, čímž je doplněn předchozí vzorek výběru vesnic, které byly v koncentrovány v oblasti Kadaňska a Dobříšska. Vesnice byly popsány dle základních kritérií (typ, velikost, orientace ke světovým stranám, existence vodního zdroje, kostela) a dále byla hledána pravidelnost v jejich struktuře - základní modul, tj. šířka parcelního pruhu, která se v půdorysu obce nápadně opakuje. Nalezená modulová schémata mohou odkazovat k době, kdy byla potřeba pravidelně organizace sídla z důvodů přechodu na nové právní uspořádání spojené s výběrem dědičného pronájmu pozemků. Nalezené hodnoty byly porovnány ve vztahu k českých loktům, respektivě běžně užívaným hodnotám středověkých provazců. Porovnání další skupiny vesnic, které spojuje doložená stejná doba vysazení a pravděpodobně i společná osoba lokátora, neprokázalo používání stejných archetypů lokace v rámci stejné kolonizační akce, které by se dochovaly do doby zachycení sídla mapou stabilního katastru.

PEŠKOVÁ, Zuzana (2017). Analýza půdorysů dalších tří vybraných skupin vesnic stejných kolonizačních akcí. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 144-157. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.