Stáhnout celý článek

Případová interpretační studie kulturní památky v obci Višňová

Abstrakt: V oblasti dnešního Frýdlantského výběžku docházelo v průběhu posledních osmi staletí k mnoha výrazným posunům zemských a státních hranic a jednotlivých správních obvodů. Panství Frýdlant změnilo často územní rozlohu za doby středověku i novověku. Tyto změny územních podob panství představovaly současně i posuny zemských hranic. Pilotní příklad představuje kulturní památku s „turisticky ‐ málo atraktivním“ dopadem v konkrétní lokalitě, která má bipolární charakterové vlastnosti,tzn. kulturní památku s vlastnostmi skoro neatraktivními pro lokální společenství a zároveň málo atraktivními pro místní i zahraniční turisty, na kterou bude aplikována inovativní metoda CHI-Interpretace kulturního dědictví s cílem vytvořit pro ni návrh Interpretačního plánu. Tradiční stavba venkova dává svým významem Jizerským horám potřebu propagace formou komplementární turistiky k již existující turistice ve venkovské příhraniční oblasti. Tento příspěvek využije některých principů tzv. zakotvené teorie a metody s ním spojené včetně principu "sněhové koule". Z jednotlivých částí návrhu Interpretačního plánu budou vyplývat nová východiska pro ochranu a rozvoj kulturních památek příhraničních oblastí, které byly od doby 2. světové války ničeny, zanedbávány a neudržovány. Tato východiska budou obsahovat vhodné návrhy nejen na zachování či dočasné zakonzervování tradičních staveb v těchto oblastech, ale také na vhodná řešení pro dosahování udržitelnosti venkovských turistických destinací při nedostatku finančního zabezpečení. Pouze poté, co se tradiční stavby venkova začnou propagovat jako stavitelské památky, se mohou stát turistickým produktem a poskytnout základ pro soutěž mezi venkovskými turistickými destinacemi a jinými památkami, které lákají turisty.

ANTOŠOVÁ, Gabriela (2017). Případová interpretační studie kulturní památky v obci Višňová. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 28-42. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.