Stáhnout celý článek

Graffiti na lavičkách pražského metra trasy A: případová studie trasy A

Abstrakt: Článek se zabývá výskytem graffiti na lavičkách pražského metra linky A. Nejprve stručně pojednává historii pražského metra i historii trasy A, a rovněž zmiňuje základní historii graffiti. Trasa A byla je zvolena z důvodu otevření nových stanic, v dubnu 2015. Data pochází z terénního výzkumu z května 2015. V článku jsou podrobně popsány typy stanic metra A a jejich mobiliář – lavičky, na kterých je fotograficky zdokumentován výskyt graffiti. Tato data jsou následně kvalitativně vyhodnocena. Výzkum ukazuje jaké faktory mohou ovlivnit výskyt graffiti. Je to například vzdálenost stanic od centra, množství cestujících, stáří stanic, materiál a tvar laviček, nebo umístění laviček v prostoru nástupiště. Nejvyšší četnost graffiti vykázaná indexem graffiti, což je výskyt graffiti na metr čtvereční sedáků laviček, je prokázán na stanici metra Muzeum. Zajímavým zjištěním je nízký výskyt graffiti na nově otevřených stanicích, což může být způsobeno zábranami writerů poznamenat nové atraktivní prostředí. Nejvýznamnějším zjištěním je vliv materiálu a tvaru na výskyt graffiti.

MÍKOVÁ, Helena, DAVID NOVAK M.A, Bc. (2016). Graffiti na lavičkách pražského metra trasy A: případová studie trasy A. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 9. České vysoké učení technické v Praze pp. 91-103. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7695.