Stáhnout celý článek

Přístřešky a zastřešení nástupišť hromadné dopravy

Abstrakt: Veřejná doprava je běžnou a nepostradatelnou součástí všech moderních měst. To, co cestující motivuje k použití veřejné dopravy, nejsou zdaleka jenom finance, ale především její jednoduchost, rychlost, atraktivita a pohodlnost. Vedle úrovně poskytované služby (vozidlový park, frekvence a kapacita spojů, tarifní systém apod.) je neméně důležité budování a obnova potřebné infrastruktury. Kromě „lineárních“ infrastrukturních staveb, jako jsou tunely metra, tramvajové tratě, vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy atd., je jedním ze základních prvků samotná zastávka a její vybavení. Následují malé přestupní body, velké přestupní uzly, stanice metra nebo železniční nádraží. Právě okolí zastávek nebo přestupních bodů je jedním z nejfrekventovanějších míst ve veřejném prostoru. Každá zastávka by měla mít vybavení, které je definováno požadavky konkrétního dopravního systému. Jedno z nejzákladnějších vybavení je však vždy stejné – přístřešek nebo jiná forma zastřešení prostoru pro cestující. Článek se věnuje různým typům používaných přístřešků a zastřešení nástupišť zastávek městské hromadné dopravy v Praze a přímému porovnání s vybranými příklady z jiných měst z České republiky nebo ze zahraniční. Jedná se především o typizované přístřešky v různých variantách, zastřešení nástupišť v okolí stanic metra (v prostoru dopravních terminálů) a zastřešení nástupišť významných přestupních uzlů v centru města.

BRYNDA, František (2020). Přístřešky a zastřešení nástupišť hromadné dopravy. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 120-139. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.