Stáhnout celý článek

Město a jeho role při adaptaci na dopady změny klimatu

Abstrakt: Článek je napsán jako reakce na stávající situaci českých měst v oblasti současného vlivu klimatických změn na jejich území. Na základě zjištění expertů, města nejsou dobře připravena na mimořádné události a z nich vyplývající poškození. Jde zejména o obecný nedostatek podpůrných studií, informací a materiálů ke změnám počasí (divočení počasí) a vlivu na kritickou infrastrukturu. Ve druhé části se článek věnuje zkoumání percepce obyvatel v oblasti dopadů klimatické změny na města, které je založeno na dotazníkovém šetření v Hradecko-pardubické aglomeraci.

PONDĚLÍČEK, Michael (2015). Město a jeho role při adaptaci na dopady změny klimatu. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 233-239. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695.