Program ČSUP 16

Konference ČSÚP 16 se bude konat ve středu 16. listopadu 2022.

 

Program konference bude zveřejněn na přelomu října a listopadu, nejpozději však týden před konferencí.

Změny programu jsou organizátory vyhrazeny.

 

Pro představu o časovém rozložení konference si můžete zatím prohlédnout program minulých ročníků:

ČSUP 15

ČSUP 14

ČSUP 13

 

Konference probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

 

Moderátorem konference bude stejně jako v minulém roce Ing. arch. Tereza Švárová. Jednotlivé bloky potom uvedou Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. a Doc. Ing. arch. Petr Durdík.