Termíny a vložné

Datum konání konference 11. 11. 2020
   
Termín zaslání anotací 20. 10. 2020
Oznámení o přijetí příspěvku 31. 10. 2020
Přihlášení k pasivní účasti do 8. 11. 2020
   
Termín nahrání příspěvků do IS cca 31. 11. 2020
Vyjádření recenzentů cca 30. 4. 2021
Úprava vybraných příspěvků po recenzi cca 15. 6. 2021


Vložné
Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné
 do 31.10.2020.
Pro pasivní účastníky konference (posluchače) je 300 Kč.
Pro aktivní účastníky konference (přednášející, publikující) je 700 Kč.


převodem na účet:

č.ú. 19-5504610227/0100
VS: 8402001
do zprávy napište Vaše příjmení