Termíny a vložné

Datum konání konference 13. 11. 2019
   
Termín zaslání anotací 31. 8. 2019
Oznámení o přijetí příspěvku 15. 9. 2019
Přihlášení k pasivní účasti do 31. 10. 2019
   
Termín nahrání příspěvků do IS cca 27. 11. 2019
Vyjádření recenzentů cca 31. 3. 2020
Úprava vybraných příspěvků po recenzi cca 15. 5. 2020


Vložné
Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši
400 Kč do 31.10.2019


převodem na účet:

č.ú. 19-5504610227/0100
VS: 8401803
do zprávy napište Vaše příjmení