Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na jubilejní desátý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 10), která se bude konat ve středu 19. 10. 2016.

 

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je předkládán k zařazení do databáze Scopus.