Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na patnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 15), která se bude konat ve středu 24. 11. 2021.

Link na video záznam konference posledního ročníku naleznete zde.
Příspěvek Romana Vodného (ředitele Odboru územního plánování MMR) na téma "Průřezové informace z MMR" si můžete stáhnout zde.
Příspěvek Jana Kasla (předsedy České komory architektů) obsahující mimo jiné "
7 tezí ČKA k reformě územního plánování" si můžete stáhnout zde.

Link na stream konference předposledního ročníku naleznete zde.

Program naleznete zde.

Sborník abstraktů minulého ročníku naleznete zde.

PROSÍME POZOR! Omlouvám se, ale díky nepříznivém vývoji epidemiologické situace byla změněna forma konání konference na hybridní formu - přednášející budou vysílat společně z jedné místnosti (viz zde), pasivní účastníci konference (posluchači) se připojí přes MS Teams. V nejbližší době Vám všem přijde na mail odkaz na MS Teams,  kde konference proběhne pro posluchače interaktivní formou - živým vysíláním. Všechny účastníky také v mailu poprosíme o co nejdřívější poslání adresy, na kterou jim zašleme balíček se sborníkem z minulého ročníku, sborníkem abstraktů ze současného ročníku a promo předměty.


Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování.

 

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.