Kontakty

uzemi.eu@gmail.com


Katedra urbanismu a územního plánování

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

 

 

Editor:

Ing. arch. Jiří Kugl


Organizační výbor:

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Ing. arch. Šárka Kubátová

Ing. arch. Irena Klingorová 

Ing. Pavel Holubec, Ph.D.