Stáhnout celý článek

Velké projekty dopravní infrastruktury v rámci územního plánování a možnosti veřejnosti do něj zasahovat

Abstrakt: Příspěvek se zabývá popisem celého procesu územního plánování velkých projektů dopravní infrastruktury, jejichž celkové investiční náklady bez DPH přesahují 1,8 miliardy Kč, od zjištění potřeby výstavby nové dopravní infrastruktury, přes vyhodnocení její nezbytnosti, procesem EIA, po kterém následuje schválení Ústřední komise Ministerstva dopravy České republiky, dokud nebude vydáno konečné rozhodnutí o územním plánování, a to zejména možným vlivem veřejnosti na něj. Cílem příspěvku je zmapovat právní předpisy platné v době předložení článku, které umožňují veřejnosti vstoupit a zasahovat do procesu územního plánování velkých projektů dopravní infrastruktury v různých fázích. Dále popište proces výstavby dopravních staveb od začátku plánu po územní řízení.

KRUPÍK, Pavel (2020). Velké projekty dopravní infrastruktury v rámci územního plánování a možnosti veřejnosti do něj zasahovat. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 172-183. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.