Stáhnout celý článek

Rodinný dům pro CHKO Křivoklátsko

Abstrakt: Architektonicko-urbanistická komise Správ chráněných krajinných oblastí Středočeského kraje se často potýká s nízkou architektonickou kvalitou projektů rodinných domů, které jsou stavěny v CHKO. Pro zachování základních typických rysů staveb v těchto cenných lokalitách byla vytvořena doporučení pro výstavbu, díky nimž se podařilo alespoň objemově zajistit vhodnost nově stavěných rodinných domů v CHKO. S nastupujícími pasivními standardy do výstavby iniciovala Správa CHKO Křivoklátsko spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze, v rámci které měli studenti programu Architektura a stavitelství vypracovat jako svou bakalářskou práci architektonický návrh novostavby rodinného domu pro CHKO Křivoklátsko jako pasivního domu. Pod vedením prof. Jirana, doc. Peškové a Ing. arch. Novotné vzniklo 15 studentských projektů, které řešily novou zástavbu v konkrétní lokalitě obce Sýkořice. Studenti museli nejdříve zpracovat zjednodušenou zastavovací studii lokality, přičemž byly podpořeny různé přístupy k řešení urbanismu – od zcela jednoduchého ortogonálního rozparcelování podél obslužné komunikace přes pokus o hnízdovou zástavu po komunitně laděnou volnou urbanistickou koncepci. Na jedné libovolně zvolené parcele měli studenti navrhnout rodinný dům s pasivními prvky. Architektonická studie byla dále rozpracována do konceptu stavebního projektu. Cílem příspěvku je představit nejlépe hodnocené studentské projekty jako inspiraci pro stavebníky na Křivoklátsku a zhodnotit, které moderní prvky či dokonce novotvary lze za určitých okolností implementovat a které se naopak neosvědčily.

PEŠKOVÁ, Zuzana (2019). Rodinný dům pro CHKO Křivoklátsko. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 86-97. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.