Termíny a vložné

Datum konání konference 16. 11. 2022
   
Termín zaslání anotací 30. 9. 2022
Oznámení o přijetí příspěvku 15. 10. 2022
Přihlášení k pasivní účasti do 12. 11. 2022
   
Termín nahrání příspěvků do IS cca 30. 11. 2022
Vyjádření recenzentů cca 30. 4. 2023
Úprava vybraných příspěvků po recenzi cca 15. 6. 2023


Vložné
Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné
 do 12.11.2022.
Pro pasivní účastníky konference (posluchače) je 400 Kč.
Pro aktivní účastníky konference (přednášející, publikující) je 700 Kč.


převodem na účet:

č.ú. 19-5504610227/0100
VS: 8402101
do zprávy napište Vaše příjmení