Termíny a vložné

Datum konání konference 24. 11. 2021
   
Termín zaslání anotací 31. 10. 2021
Oznámení o přijetí příspěvku 8. 11. 2021
Přihlášení k pasivní účasti do 12. 11. 2021
   
Termín nahrání příspěvků do IS cca 30. 11. 2021
Vyjádření recenzentů cca 30. 4. 2022
Úprava vybraných příspěvků po recenzi cca 15. 6. 2022


Vložné
Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. 

Pro ostatní je třeba uhradit vložné
 do 12.11.2021.
Pro pasivní účastníky konference (posluchače) je 400 Kč.
Pro aktivní účastníky konference (přednášející, publikující) je 700 Kč.


převodem na účet:

č.ú. 19-5504610227/0100
VS: 8402101
do zprávy napište Vaše příjmení