Pro autory

 

Územní problematika je široká a zabývají se jí nejrůznější obory a profese. Z toho plyne jak oborová segmentace výzkumů a diskusí na toto téma, tak odlišná terminologie, metody zkoumání, ale i nejrůznější oborové a profesní zvyklosti.

Cílem konference ČSÚP je poskytnout prostor jak pro sdílení poznatků, perspektiv a zkušeností, tak pro kritické zhodnocení jejich významu a odborné kvality. Výběr příspěvků má proto dvě fáze:

1) nejprve redakční rada vyhodnotí došlé anotace (rozsah 200-300 slov), zejména s ohledem na jejich tematické zaměření a srozumitelnost pro ostatní obory, a vybere příspěvky pro prezentaci na konferenci. Začátkem září bude zveřejněn program konference. Poté budou mít autoři zhruba dva měsíce na vypracování plných textů příspěvků (v rozsahu 15-30 normostran), které bude třeba dodat nejpozději dva týdny před datem konáním konference.

2) Došlé texty projde editor a autorům případně zašle doporučení pro jejich úpravu před recenzním řízením (zejména jejich struktury, cíle, metodiky, stylu). Po konferenci bude zahájeno recenzního řízení, ve kterém bude posouzena kvalita a vědecký přínos příspěvků, tak aby byly do konferenčního sborníku vybrány články, splňující kritéria databáze SCOPUS na conference proceedings. Všechny články budou posouzeny dvěma recenzenty - jde o tzv. double blind review, kdy recenzenti neznají autora článku, a autoři neznají recenzenty.

 

Anotace

přihlášce na konferenci prosím zaškrtněte pole „Aktivní účast“, vyplňte nově se objevivší pole „Název příspěvku v češtině“ a do pole „Anotace“ vložte anotaci vašeho příspěvku (v češtině či slovenštině) v rozsahu 200-300 slov. Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“ proběhne automatická kontrola počtu slov a na zadanou adresu vám přijde email, potvrzující vaše přihlášení.

Cílem anotace je seznámit redakční radu s hlavními body příspěvku, neboť se na jejím základě rozhoduje, zda-li bude do konference přijat. Anotace by proto měla stručně představit hlavní teoretickou či výzkumnou otázku (téma příspěvku), stejně jako její řešení (výsledky, závěr), dále použitou metodiku, data či základní zdroje (podle charakteru příspěvku). Pečlivě proto dbejte na srozumitelnost a výstižnost anotace. Vágní a příliš obecné anotace snižují šanci příspěvku na přijetí.

Pokud neuvažujete o dodání plného textu, ale přesto byste svůj příspěvek rádi přednesli, zaškrtněte prosím při přihlášení "pouze konferenční příspěvek". V tom případě nebude potřeba dodat plný text.

Přihlášku s anotací je třeba odeslat nejpozději 30. 9. 2022.

Do 31. 10. 2022 pak budete emailem vyrozuměni o přijetí vašeho příspěvku. Později bude zveřejněn předběžný program konference.


Příspěvek

Příspěvek v rozsahu 15-30 normostran (včetně literatury) prosím pište podle pokynů pro psaní příspěvku přímo do šablony a nejpozději 30. listopadu 2021 ho nahrajte do informačního systému (po přijetí anotace by vám měly být přihlašovací údaje zaslány na kontaktní email). Náležitou pozornost prosím věnujte publikační etice.

Šablony ke stažení: formát docx - formát odt (Open Office) - formát doc (Word 97-2003)

V případě problémů s přihlášením zkuste nejprve znovu zaslat přihlašovací údaje na váš email, anebo napište organizačnímu výboru na kontaktní email