Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na čtrnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 14), která se bude konat ve středu 11. 11. 2020.

Link na stream konference naleznete zde.

Program tohoto ročníku pro představu témat naleznete zde.

Sborník abstraktů letošního ročníku naleznete zde.

Na základě stále se měnících mimořádných opatření a nejasné budoucnosti bylo rozhodnuto uskutečnit VIDEO konferenci online formou. Příspěvky přednášejících budou zveřejněny pro účastníky konference na našich webových stránkách. Přednášející dostanou možnost svoje příspěvky buď zaslat dopředu s nahraným mluveným komentářem či přijít do našich prostor a využít pro nahrání/vysílání naše technické zázemí. S vydáním sborníku příspěvků (který je od roku 2019 zařazen do databáze Scopus) se nadále počítá.


 

Všechny informace budou aktualizovány na těchto stránkách a facebookových stránkách události. Prosíme o jejich průběžné sledování.

 

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.