Stáhnout celý článek

Přestavba dvou bývalých prvorepublikových koupališť v projektech studentů architektury

Abstrakt: V letním semestru 2016/17 řešili studenti bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství lokality dvou bývalých vyhlášených prvorepublikových koupališť: Kokořín Zámecká a Roztoky Maxmiliánka, resp. restaurace Koliba. Zámecká v Dolině pod hradem Kokořín bývalo vyhlášené koupaliště s největším betonovým bazénem v Československu, s restauracemi a možností ubytování v hotelu či chatičkách. Rekreačně ubytovací areál se nachází v první zóně CHKO Kokořínsko, v zátopovém území a je nyní značně zchátralý. Původní objekty jsou v dezolátním stavu a jejich rekonstrukce je již prakticky nemožná. Současný majitel areálu má v úmyslu rekreační lokalitu obnovit. Studentské práce pomohly v ověření různého přístupu k řešení: od umírněné metody částečné rekonstrukce a respektování zásad a pravidel pro stavbu v CHKO, přes koncepty, které sice respektují tvarové regulativy, ale mění rozmístění staveb, až po odvážné návrhy, které vnáší do lokality novotvary a zcela mění urbanistické rozmístění staveb. Projekty byly celé léto vystaveny na hradě Kokořín tak, aby byly studentské vize konfrontovány s názorem návštěvníků. Umírněný přístup byl všeobecně lépe akceptován. Pozemek bývalé restaurace Koliba na konci Tichého údolí v Roztokách býval za první republiky též oblíbeným a vyhledávaným koupalištěm. Po požáru restaurace Koliba v roce 2009 je opuštěný. Pro sousední zchátralou Maxmiliánku je nyní aktuální developerský projekt, který navrhuje bytovou výstavbu v této lokalitě. Nabízelo se tedy prověření pozemku bývalé restaurace Koliba pro individuální bydlení. Studentské projekty se věnovaly analýze lokality a návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Součástí projektů bylo i obnovení vodní plochy. Cílem příspěvku je představit názor mladých studentů architektury na budoucí využití těchto lokalit.

PEŠKOVÁ, Zuzana (2018). Přestavba dvou bývalých prvorepublikových koupališť v projektech studentů architektury. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 136-150. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.