Stáhnout celý článek

Problematika centrálních veřejných prostorů obcí v těsném sousedství velkých měst

Abstrakt: Text popisuje problém absence centrálních veřejných prostorů a navazující vybavenosti v obcích v těsné blízkosti velkých měst. Na příkladech úspěšných realizací v obcích Statenice, Dolní Břežany, Vráž a méně úspěšných v Běchovicích tipuje podmínky proto aby tyto budoucí prostory dobře plnily svůj účel. Cílí na důležitou vlastnost těchto prostorů a tou je životnost, tedy dostatečná návštěvnost. Srovnáním příkladů proto určuje kritéria, která napomohou tomu aby nové centrální prostory v těchto obcích uspokojovaly sociálně-kulturní a komerční potřeby jejich obyvatel.

STOJAN, Daniel (2018). Problematika centrálních veřejných prostorů obcí v těsném sousedství velkých měst. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 102-113. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.