Stáhnout celý článek

„Zwei R“: Riem und Rieselfeld

Abstrakt: Jižní Německo je dnes prudce rostoucím vyspělým regionem Evropy. O tom svědčí zejména rozvíjející se trh nemovitostí kladoucí nároky na plánování a výstavbu nových projektů stavby města. Článek se zabývá dvěma případovými studiemi urbanismu velkých stavebních projektů, a to ve městech Mnichov a Freiburg im Breisgau. Obsah případových studií spočívá v popisu základních údajů o projektech a jejich srovnání na základě aktuálních trendů udržitelnosti. V úvodní části si článek klade za cíl vymezení těchto aktuálních trendů a hodnotících kritérií na základě městských politik rozvoje. Výslednými hodnotícími kritérii jsou: Sociální smíšenost, funkční smíšenost, maximální zahuštění při omezení výšky objektů, dostatek zelených ploch a architektonická kvalita+rozmanitost. V těle článku se autor snaží o srovnání obou čtvrtí na základě těchto vybraných kritérií. Obě nové plnohodnotné městské čtvrti vznikly na okraji města, ale jejich velikost a koncepční řešení je odlišné. Zatímco čtvrť Rieselfeld ve Freiburgu, charakteristická tím, že sousedí s chráněným územím přírody a je napojena na tramvajovou trať procházející územím a vytvářející nový městský bulvár – Rieselfeldallee, získává body ve všech sledovaných oblastech, oblast Riem v Mnichově, která je více propojena s „Messestadt“, kde k napojení na velkorysý veletržní areál dochází skrze náměstí Willyho Brandta s hlavním vlajkovým projektem obchodního centra u stanice metra, ztrácí hodnocení zejména u kritéria architektonická kvalita. V závěrečné části článku se autor zamýšlí nad tím, co může být důvodem rozdílu architektonického působení u těchto dvou čtvrtí. Dochází k vysvětlení, že důležitým faktorem je různá strategie městské správy a také rozdílná koncepce napojení na veřejnou dopravu.

MACOUN, Milan (2017). „Zwei R“: Riem und Rieselfeld. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 43-56. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.