Stáhnout celý článek

Problematika FUA, její definování, vybrané problémy a pojetí v České republice

Abstrakt: Tento článek se zabývá termínem FUA (Function urban area). V první části přináší stručný popis přístupů k definování tohoto termínu v České republice.(a porovnání se zahraničím). Také ukazuje aplikaci tohoto termínu, nebo spíše přístupu k definování příměstských oblastí případně dalších termínů (Funkční městské území, Metropolitní území, Funkční periferie do praktického použití. V následující části jsou zaznamenány některé problémy, které jsou právě spojeny s fungujícím nebo nefungující Function urban area. Ukázka některých problémů s komentáři je zaměřena na Moravskoslezský kraj (Ostravskou aglomeraci). V následující části článku je věnována pozornost čtyřem dokumentům z oblasti regionálního a územního plánování na úrovni státu a jejich přístupům k tomuto termínu.

VOJVODIKOVÁ, Barbara (2017). Problematika FUA, její definování, vybrané problémy a pojetí v České republice. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 93-102. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.