Stáhnout celý článek

Průmyslové zóny jako významný prvek v území – možnosti hodnocení jejích nákladů a přínosů na příkladu průmyslové zóny v Nošovicích

Abstrakt: Budování průmyslových zón se stalo v České republice velkým trendem od začátku tisíciletí. V současné době uvádí Regionální informační servis celkem 147 průmyslových zón, které jsou jako takové zahrnuty v územních plánech obcí. Většina této již realizované, nebo plánované výstavby se odehrává na greenfields. Na jedné straně tak společnosti přináší celospolečenský užitek v podobě zaměstnání a efektů s tím souvisejících, na druhé straně představuje významný zásah do životního prostředí s různými environmentálními dopady, které nejsou jen ve vlastním záboru půdy, ale především v komplexu problémů, které s sebou zpevněné nepropustné plochy přinášejí. Tento článek je věnován aplikaci několika metod ohodnocení vybraných nákladů a benefitů pro konkrétní průmyslovou zónu. Cílem je ukázat, jak lze vest hodnocení směřující k tomu, zdali je pro společnost výhodné nebo nevýhodné takto zastavovat zemědělskou půdu. V pilotním příkladu (jedná se o již fungující průmyslovou zónu), se průmyslová zóna ukázala jako společensky výhodná, což neodpovídá zcela vžitým představám. V článku jsou proto analyzovány okolnosti, proč je tato konkrétní průmyslová zóna hodnocena pozitivně a za jakých podmínek by naopak bylo zřejmé, že rozsahem stejná průmyslová zóna je společensky neefektivní. Cílem článku je naznačit, co vše by mělo být zvažováno při úvahách o umístění těchto rozsáhlých staveb na katastru obce, především z hlediska dlouhodobé perspektivy rozvoje území včetně návrhu, jak by mohl být veden způsob možných modelových výpočtů.

VOJVODIKOVÁ, Barbara (2016). Průmyslové zóny jako významný prvek v území – možnosti hodnocení jejích nákladů a přínosů na příkladu průmyslové zóny v Nošovicích. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 9. České vysoké učení technické v Praze pp. 137-145. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7695.