Stáhnout celý článek

Úloha architekta při řešení venkovního osvětlení sídel

Abstrakt: Světlo je nedílnou součástí živých veřejných prostorů v době bez denního světla. Formuje a tvaruje veřejný parter, přispívá k vytvoření určité atmosféry a je hlavním nástrojem vnímání sídel ve večerních a nočních hodinách. Do nedávna bylo venkovní osvětlení pouze otázkou technické infrastruktury, kterou řešili techničtí inženýři, elektro-projektanti, případně samo město prostřednictvím technických služeb města. Přitom především architekti a urbanisti pohlíží na sídlo jako na celek v širším vztahu ke krajině, vnímají jeho funkci, provoz, ale i architektonické, urbanistické, či sociální hodnoty, které je nutné respektovat. Investice do venkovního osvětlení dnes řeší snad každé město nebo obec. A vzhledem k tomu, že se nejedná o nízké částky a vedení měst se často ocitají v rozhodovací paralýze ovlivněny množstvím řešení na trhu a marketingovou masáží jednotlivých výrobců, stále více přibývá českých měst a obcí, které chtějí otázku venkovního osvětlení řešit systematicky s odborníky, tedy i s architektem či urbanistou. Ti mohou stanovit základní principy a pravidla při obnově venkovního osvětlení. Vzniká tak nový koncepční materiál pro řešení venkovního osvětlení zahrnující kromě technického řešení i pohled vizuální a estetický. Článek představuje osnovu koncepce venkovního osvětlení v českých podmínkách po vzoru zahraničního materiálu – tzv. lighting masterplan – a úlohu architekta při řešení venkovního osvětlení.

VONDRÁČKOVÁ, Simona (2016). Úloha architekta při řešení venkovního osvětlení sídel. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 9. České vysoké učení technické v Praze pp. 118-127. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7695.