Stáhnout celý článek

Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu

Abstrakt: Stávající příspěvek si klade za cíl krátce vystopovat život a tvorbu českého rodáka Josefa Schnittera (1852-1914), dlouholetého městského architekta bulharského Plovdiva. Bulharská města jako součásti Osmanské říše, až na výjimky, nepodléhala do roku 1878 žádným regulačním zásadám. Po rusko-turecké válce z let 1877-78, která přinesla Bulharsku svobodu, se jako jeden důležitých úkolů nového státu jevila obnova zničených a radikální přestávba dochovaných měst a zajíštění moderních regulačních plánů. Pro tento náročný počin, pro který Bulharsko nedisponovalo potřebným počtem specialistů, sehrála velmi důležitou roli vlna zahraničních architektů a inženýrů, mezi které nejpočetnější byli čeští. Přínos českých odborníků pro zrod moderního bulharského urbanismu zůstává dodnes nepopíratelný. V tomto kontextu je Josef Schnitter, kromě výtečného architekta, zastánce neoklasicistních a neorenesančních principů, také autorem jednoho z nejrozsáhlejších regulačních plánů konce 19. století v Bulharsku. Plán z roku 1896 je ukázkovým příkladem aplikující moderní urbanistické zásady a citlivý přístup, který je v kontextu rozsáhlých plánovacích akcí měst v Bulharsku na konci 19. století ojedinělý - jako jediný počítal se zachováním historického jádra a vzniku nové části města. Tomuto plánu a architektonické tvorbě Schnittera, která výrazně ovlivnila ráz města, bude věnována větší část příspěvku.

BRANKOV, Nikolay (2016). Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu. In: Pavel Holubec, ed. Člověk, stavba a územní plánování 9. České vysoké učení technické v Praze pp. 60-79. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7695.