Stáhnout celý článek

Zaniklá sídla v Národním parku Šumava

Abstrakt: Národní park Šumava je jednou z nejkrásnějších přírodních částí České republiky a na jeho ploše je zároveň vymezena chráněná krajinná oblast. Tyto dvě přírodní hodnoty dnes poskytují oblasti velkou ochranu před lidskou činnosti, zejména pak výstavbou, a nejen díky tomu se oblast pyšní 80 % lesnatostí. Oblast je však velmi zajímavá nejen pro své přírodní hodnoty, ale také z hlediska kulturně historického. V rámci historického vývoje došlo k mnoha proměnám šumavské lesní krajiny, zejména pak pohraniční oblasti, na kterou se příspěvek zaměřuje. Jeho cílem je představit vybraná zaniklá sídla v pohraniční oblasti. Představit jejich historii, charakter, vývoj a důvod zániku. Pokud je to možné nalézt znaky, kterými se zaniklá sídla dnes v krajině projevují, případně vymezit, jak si těchto stop všímat. Pro zpracování byly použity archivní mapy II. vojenského mapování a stabilního katastru, v porovnání s leteckými snímky z 50. let 20. století a leteckými snímky současného stavu. Dalším způsobem, jak nalézt historické stopy byly fotografie, zachycující aktuální stav krajiny. Příspěvek tak vybraná sídla zkoumá z různých podkladů a poskytuje nový náhled na dnešní pozměněnou krajinu, ze které stále dýchá historie a na mnoha místech lze vidět nejen spousta stavebních stop a zbořenišť, ale také komponovaných krajinných prvků, které krajinu spoluutvářeli a její historický ráz tak zachovávají dodnes.

ŠVÁROVÁ, Tereza (2021). Zaniklá sídla v Národním parku Šumava. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 10-41. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.