Stáhnout celý článek

Jak by obce měly přistoupit k proměně veřejných prostranství aneb Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Abstrakt: Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, fungují jako její symbol. Jejich návrh buď rozvíjí, nebo naopak komplikuje komunitní život k obci, proto jejich podoba má vliv na kvalitu života a spokojenost obyvatel obce. Ve veřejných prostranstvích se vytváří vztah lidí k místu jejich bydliště. Z pohledu návštěvníka jsou první věcí, které si všimne a s níž přijde do kontaktu. Vlivem různých okolností dochází k tomu, že veřejná prostranství výše zmíněné znaky (už) nesplňují nebo je nenaplňují tak, jak by měla. Vedení obce se v takové chvíli rozhoduje pro celkovou nebo částečnou proměnu veřejného prostranství. Prvotním zájmem vedení obce je vytvářet atraktivní veřejná prostranství pro své obyvatele. Atraktivní nejen ve smyslu estetiky architektonického ztvárnění, ale zejména vytvoření příjemného prostoru, který bude v prvé řadě naplňovat potřeby jejich budoucích uživatelů, tedy místních obyvatel či dalších skupin veřejnosti. Proto je důležité zapojení místních obyvatel, zástupců a členů spolků, organizací i podniků při přípravě i tvorbě návrhu. Proto na ČVUT UCEEB vznikla Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí, která je výstupem výzkumného projektu Atraktivní obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ÉTA a jejím aplikačním garantem je Středočeské inovační centrum. Metodika je výsledkem spolupráce mezioborového týmu složeného z architektů, urbanistů, sociologů a psychologů, jejímž cílem bylo k výzkumnému tématu – plánování veřejných prostranství z perspektivy představitelů obcí – přistoupit holisticky a zároveň prakticky tak, aby pro její čtenáře byla co nejsrozumitelnější. Metodika tak provází zástupce nejen malých obcí, které nemají odborné a ani personální kapacity na to řešit obecní veřejná prostranství, procesem jejich plánování, přípravy a zadávání studie, jež vede k formulaci kvalitního zadání pro studii veřejného prostranství. Součástí metodiky jsou i tipy na zlepšení veřejných prostranství, doporučené postupy zapojení veřejnosti do plánování proměny veřejných prostranství nebo formulář hodnocení místa pohledem laika. Cílem příspěvku je představit východiska a výsledek aplikovaného mezioborového výzkumu, kterým je zmíněná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí, proces její tvorby a jejího ověřování a také zamyšlení nad zkušenostmi a poznatky ze spolupráce mezi urbanistkou a socioložkou.

MALÁ, Michaela, SÝKOROVÁ, Martina (2021). Jak by obce měly přistoupit k proměně veřejných prostranství aneb Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 106-125. ISBN 978-80-01-06893-9. ISSN 2336-7695.