Stáhnout celý článek

Postavení Healthy Safety Environmental managera v nadnárodní stavební společnosti při uskutečňování stavebních objektů.

Abstrakt: V praxi se častokrát setkáváme s problémem, že společnosti se zahraničním kapitálem hledají převážně manažera Healthy Safety Environmental, ale požadují výkon prací jako technika bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve smyslu legislativy v dané zemi, kde se dceřiná společnost působí. Přičemž pokud se na tyto pozice díváme samostatně, na každou z těchto pozici jsou kladeny jiné nároky a požadavky, co se týče znalostí, vzdělání, osobnostních předpokladů a dovedností. Lze obecně konstatovat, že každá stavba je specifická svou jedinečností, a proto vyžaduje samostatné podmínky při zajištění bezpečnosti během výstavby. A tady je třeba položit si otázku, kdo by to měl být a jaké nároky na danou osobu jsou kladeny. Cílem příspěvku je stanovit a zhodnotit, zda postavení manažera HSE – Healthy Safety Environmental v překladu - manažera bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a enviromnentu as ním spojených řídicích úkolů a projektů v nadnárodní společnosti, zda je dostačující pro zajištění základních legislativních požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dané zemi působení, tj v Slovenskej republice při uskutečňování vsazených objektů. Z každé pracovní pozice vyplývají jisté pracovní úkoly. Hlavní otázka a záměr celé analýzy spočíval v tom, zda je možné, aby tyto dvě zdánlivě stejné pozice v dostatečné míře zajistili dostatečnou bezpečnost při výstavbě stavebních objektů. Na základě tříletého pozorování a analýzy základních požadavků, jak a vlastních zkušeností, na jednotlivé pracovní pozice HSE managera a bezpečnostního technika je možné konstatovat, že tyto dvě pozice jsou diferenciální odlišné. V jednotlivých grafech je možné vidět, jaké jsou základny požadavky na odbornou způsobilost a náplň práce. Závěrem je tedy zjištění, že není vhodné, aby osoba zastávající pozici Healthy Safety Environmental managera v nadnárodní stavební společnosti i přímo vykonávala roli technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, a to vzhledem k náročnost a postavení Healthy Safety Environmental managera jakož i zastřešení samotné úlohy technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Toto zjištění by mělo především sloužit pro vedení těchto zahraničních společností, jaké jsou obě pozice náročné

FIRMENTOVÁ, Katarína (2020). Postavení Healthy Safety Environmental managera v nadnárodní stavební společnosti při uskutečňování stavebních objektů.. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 88-103. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.