Stáhnout celý článek

Současná degradace vlivu zeleně v centru měst (Prostor pro mezioborovou umělou inteligenci?)

Abstrakt: Zeleň uvnitř měst je nedílnou součástí jejich urbánního prostoru, který ovlivňuje obyvatele a život ve městech podstatným způsobem, podporuje kvalitu města a zejména jeho veřejných prostor. Zeleň je dnes integrální a očekávanou součástí komplexu, kterému říkáme "urbanita" - městskost. V našich geografických šířkách jsou podmínky pro příznivé působení zeleně dosud dobré a bylo lze ji udržovat bez příliš vysokých nákladů a s vysokým efektem pro městské prostředí. V současnosti při narůstajícím vlivu změny klimatu na vnitřní městské prostředí dochází také k nárůstu vlivu zeleně na stabilitu vnitroměstského klimatu (a nejen - ochrana proti vzniku tepelných ostrovů, zvýšení obyvatelnosti veřejných prostor, vytvoření vlhčího a chladnějšího vzduchu v noci, apod.). Současný způsob úpravy více městských parků a náměstí tomuto požadavku ovšem často neodpovídá, práce na renovaci parků a veřejných prostor se neúměrně prodlužují, jsou využity nevhodné krycí hmoty chodníků a pěšin, rozmístění ploch zeleně a jednotlivých stromů je redukováno (je omezeno zastínění, zvlhčení vzduchu, vsakování a zadržení vody) a plná účinnost působení městské zeleně (opět zejména stromů) je po ukončení prací odložena na delší dobu. V rámci příspěvku budou uvedeny aktuální příklady nevhodných změn ze současnosti, včetně příkladů silné redukce zeleně a výčtu možných negativních efektů degradace role zeleně v městském a veřejném prostoru.

PONDĚLÍČEK, Michael (2019). Současná degradace vlivu zeleně v centru měst (Prostor pro mezioborovou umělou inteligenci?). In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 98-108. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.