Stáhnout celý článek

Lineární stromové struktury měst

Abstrakt: Obsah tohoto článku o lineárních stromových strukturách města ilustruje problematiku na příkladu urbanizace První československé republiky v Praze 6, kde byly tyto struktury realizovány jako nedílná součást regulačního plánu nově vzniklé demokracie. Předmětné analýzy lineárních stromových struktur byly provedeny ve vybraných oblastech pražských Dejvic a okolních čtvrtí Bubeneč, Střešovice a Hanspaulka, které nejlépe odpovídají původnímu konceptu generovanému regulačním a stavebním plánem hlavního města Prahy v roce 1930, ačkoli nebyl zcel splněn či byl pozměněn. Cílem této práce bylo ukázat, zda a do jaké míry byly zachovány stávající prvky lineárních stromových struktur, pocházejících z téměř sto let staré koncepce městské regulace. Další cíl bylo najít a prokázat, jak mohou být dnes tyto struktury funkční, s ohledem na estetiku a kvalitu života v současné době a se zvláštním zájmem o významné ekosystémové služby těchto přírodních prvků a jejich strukturovaných robustních systémů. Byla proto provedena řada analýz a měření, jejichž výsledky jsou shrnuty a komentovány, včetně příslušných schémat tabulek, grafů a mapy GIS.

HENDRYCH, Jan (2019). Lineární stromové struktury měst. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 109-124. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.