Stáhnout celý článek

Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu

Abstrakt: Předmětem příspěvku Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu založeném na předmětu úspěšně obhájené disertační práce „Optimalizace polohy stanic a zastávek na tratích regionálního významu“ je popis hledání systémového nástroje pro umisťování stanic a zastávek na tratích regionálního významu. Pro tvorbu systémového nástroje bylo využito dat ze Sčítání lidu domu a bytů 2011, dat ČSÚ pro Územně analytické podklady 2014 a doplňkových informací například z mapových podkladů pro vytvoření databáze obcí, kterými prochází tratě regionálního významu, tedy tratě mimo evropský železniční systém TEN-T. Databáze byla podrobena korelační analýze a popsána základními statistickými parametry a grafy. Na databázi byly aplikovány metody shlukové analýzy odhadu statických směsí komponent, DBSCAN a K-means pro vytvoření shluků charakterově podobných obcí. Nejúspěšnějším algoritmem, který určil výslednou podobu shluků, byl algoritmus K-means. V rámci každého z výsledných pěti shluků jsou porovnávány předpoklady pro umístění vlakové stanice nebo zastávky užitím regresní a expertní analýzy. Hlavním výstupem příspěvku je tak souhrn doporučení s rozhodovacím stromem a vzorcem pro maximalizaci využití dané vlakové stanice či zastávky cestujícími včetně doporučení pro budoucí sběr dat. Z výsledků práce především plyne, že poloha stanice či zastávky sama o sobě není dominantním prvkem v rozhodování, zda ke každodenním cestám využít vlakovou dopravu. Pro obce s velkou dojížďkou platí mírně odlišná pravidla než pro obce ostatní.

NOVOTNÝ, Václav (2019). Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 225-245. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.