Stáhnout celý článek

Urbanistická analýza zaměřená na veřejná prostranství lázeňského města Poděbrady

Abstrakt: Výskyt lázní je podmíněn mnoha faktory. K jejich vzniku musely být k dispozici vhodné klimatické podmínky a hlavně výskyt přírodních léčivých zdrojů. Našimi předky byly nejvíce využívány přírodní minerální prameny pro jejich výjimečné vlastnosti. Ovšem i ostatní léčivé zdroje byly v dlouhé historii lázeňství používány např. bahna, rašeliny a slatiny. Na takto obdařených místech lidé stavěli chrámy a oltáře, jako poděkování bohům – toto lze považovat za počátky cestovního ruchu v lázeňství, neboť právě tyto stavby podnítily návštěvnost takto zviditelněných oblastí. Lázeňství v České republice má již mnohaletou tradici. K zásadnímu rozvoji došlo mezi 18. a 19. stoletím. Sama poloha českých území umožňovala rozkvět lázeňství a jen na českém území existovalo přes 250 léčebných míst, jejichž hlavním zaměřením byly vodní lázeňské procedury. V současnosti se celkový počet lázeňských měst a míst ustálil na čísle 37, ale i přesto se Česká republika stále může pyšnit tím, že se řadí mezi významná lázeňská centra, která navštěvují statisíce hostů a turistů z celého světa. Obsah tohoto příspěvku je rozdělen do tří částí: 1. Základní pojmy a vztah k cestovnímu ruchu, 2. Lázně v České republice a jejich typologie a 3. Lázeňské město. Postupně se čtenář seznámí se základními pojmy, vztahem mezi lázeňstvím a cestovním ruchem, počtem českých lázní a jejich polohou na mapě, typologií lázeňských měst a míst a nakonec i s definicí lázeňského města.

KUPKOVÁ, Denisa (2019). Urbanistická analýza zaměřená na veřejná prostranství lázeňského města Poděbrady. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 46-63. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.