Stáhnout celý článek

Pozemní komunikace v malých sídlech, Analýza současného stavu a návrh řešení problematických míst

Abstrakt: Území Čech a Moravy disponuje poměrně hustou sídelní strukturou, jejíž základy byly položeny již v období středověku, kořeny založení některých sídel dokonce sahají i dále do historie. Z celkového počtu sídel, který činí přibližně 6 250, má necelých pět tisíc sídel méně než jeden tisíc obyvatel. Ačkoliv tato malá sídla tvoří většinu z celkového počtu veškerých sídel, jejich rozvoj ve většině směrů značně zaostává. Kro jiného často chybí základní vybavenost a základní sídelní infrastruktura, kde významnou kapitolu tvoří komunikační síť spolu s náměstími či návsemi, tedy systém veřejných prostor a prostranství. Přitom to jsou právě veřejné prostory, které jsou pro menší sídla klíčové z hlediska žití života a vzájemné interakce obyvatel, tedy k fungování společenského života. Úkolem práce je popsat znaky typického veřejného prostoru malého sídla se zaměřením na dopravní prostor v centrálních částech sídel, tedy na návsích a v jejich blízkém okolí. Souhrn těchto popisů a poznatků by pak měl sloužit jako platforma typických znaků, jimiž by sídlo vesnického charakteru mělo disponovat. Dalším krokem je v návaznosti na tyto poznatky a na současný stav malých sídel navrhnout urbanistické řešení problematických míst v prostoru návsí (kolizní místa, nebezpečné úseky, křížení tras uživatelů apod.), které by uchovalo či podpořilo opětovné vytvoření obrazu typického českého venkovského sídla.

KLINGOROVÁ, Irena (2019). Pozemní komunikace v malých sídlech, Analýza současného stavu a návrh řešení problematických míst. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 64-85. ISBN 978-80-01-06634-8. ISSN 2336-7695.