Stáhnout celý článek

K podobě zaniklé středověké osady Pfaffenschlag u Slavonic a jeho okolí formou počítačové rekonstrukce

Abstrakt: Nedaleko Slavonic v jihočeském kraji se nachází zaniklá středověká osada Pfaffenschlag, která byla založena ve 13. století na místě staršího osídlení a nejspíše byla vypálena již za husitských válek, jde tedy o původní středověkou podobu osady. V 50. a 60. letech 20. století zde proběhl výzkum a vedle šestnácti domů byly odkryty i hospodářské objekty a dvory, které dávají představu o vzhledu a složení středověké zemědělské usedlosti i celé osady. Areál osady Pfaffenschlag se rozprostírá na ploše několika hektarů (2,2ha). Zmapování reliktů, terénu či snímek leteckého laserového skenování dobře ukazuje strukturu návsi, jednotlivých usedlostí, zahrad i navazující plužiny. Pro lepší názornost a "třetí rozměr" stojících budov byl zpracován digitální model, vycházející i z hmotové rekonstrukce dr. V. Nekudy. Na základě zpracovaných podkladů vznikla počítačová rekonstrukce jak celého areálu vsi s navazujícími plužinami, tak vytvoření podrobnější podoby jedné usedlosti. 3d model terénu reflektuje dostupnou dokumentaci stávající podoby včetně přesného laserového skenování 5. generace, tak i zaměření vykopávek. Model areálu osady je zpracován včetně možné vegetace – meze mezi plužinami, v prostoru návsi či podél potoka. Objekty jsou vytvořeny v ideální podobě dle referenčních podob s náznaky pravděpodobného materiálového členění. Díky digitální podobě a 3d modelu celé osady je možné další využití i v rámci virtuální reality a nových medií.

DVOŘÁK, Vojtěch (2018). K podobě zaniklé středověké osady Pfaffenschlag u Slavonic a jeho okolí formou počítačové rekonstrukce. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 282-293. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.