Stáhnout celý článek

Moderní trendy v obslužnosti území veřejnou dopravou na příkladu spolkové země Steiermark a města Graz

Abstrakt: Moderní systémy veřejné hromadné dopravy nemají za cíl pouze přepravu cestujících, ale výrazným způsobem ovlivňují území, ve kterém se nacházejí. Jejich doprovodným jevem je intenzivní urbanistický rozvoj, zejména v okolí stanic a zastávek. S tím souvisí ekonomické zhodnocení a rozvoj urbánní struktury měst a obcí. Tyto jevy jsou patrné v řadě měst, kde došlo k obnově nebo vybudování nových, zejména kolejových systémů hromadné dopravy. Dnes se veřejná doprava stává aktivním nástrojem územního plánování a napomáhá také k revitalizaci ekonomicky nestabilních území, např. tzv. brownfields

HÁJEK, Karel (2018). Moderní trendy v obslužnosti území veřejnou dopravou na příkladu spolkové země Steiermark a města Graz. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 7-16. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.