Stáhnout celý článek

Smart cities a územní plány

Abstrakt: Současné světové smart vlnění je charakteristické rozvojem a uplatněním digitálních informačních, komunikačních a řídících technologií. 4. průmyslová revoluce se také prosazuje v dokonalejším fungování měst nabídkou stále chytřejších a prospěšnějších zařízení, řešení či opatření. Vektor vědeckotechnického rozvoje (spolu s ekonomikou) nese významný podíl na úspěšnosti realizací v našich městech. Dynamický rozvoj vyvolává nové požadavky na přístupy a pojetí systémů, činností a jejích mechanismů. Nemůže se netýkat rozhodujících nástrojů ochrany a rozvoje hodnotových struktur a systémů měst, tj. územních plánů. Požadavky kladené 21. stoletím na kvalitu, funkčnost, konkurenceschopnost, životaschopnost atp. měst vyvolávají řadu úkolů i otevřených otázek. Příklady? Jak moc se naše územní plány podílejí na vytváření podmínek pro rozvoj chytrých měst? Jsou samy dostatečně tvůrčí, inovativní i iniciační? Je nutné, aby se přibližovaly kategorii smart? Kde hledat a nacházet jejich vyšší účinnost a prospěšnost? Téma je rozsáhlé a vysoce aktuální. Zasluhuje pozornost a především násobnou péči. Akademická půda by se měla výrazněji podílet na budování únosnější základny pro vůdčí a tvůrčí nástroje proměny měst a jejich prostředí. Příspěvek se dotkne některých z uvedených otázek prostřednictvím výběru ze sond zaměřených na: - náhled do současné společenské praxe prostřednictvím závěrů z „Vyhodnocení rozvojového potenciálu pro bydlení v ORP Ústí nad Labem“ reprezentovaného schválenými nebo vydanými územními plány; - polohu územního plánu v průsečíku cílů územního rozvoje a ekonomického růstu; - porovnání plánování s rozhodující tvůrčí činností stavby měst ve vyspělých státech starověku a v přístupu a pojetí současných územních plánů (má starověk co říci dnešku?); - uplatnění digitálních informačních, komunikačních a řídících technologií v procesech přípravy proměn území; poohlédnutí za nepřekonaným informačním modelem IISÚ nakročeným ke komplexně pojatému územnímu rozvoji a vstřícný novodobý BIM z prostředí investiční výstavby.

HÁNA, Willy (2018). Smart cities a územní plány. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 17-33. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.