Stáhnout celý článek

Architektonický návrh jako nástroj sociální integrace

Abstrakt: Prezentovaný výzkum se soustředí na problematiku sociální integrace mladých lidí (18 - 26), kteří vycházejí z ústavní péče. Tito mladí lidé jsou ohroženi bezdomovectvím. Výzkum uvádí fakta o bezdomovectví v České republice a představuje zahraniční inspirace. Na uvedené téma se dívá z pohledu architektury a snaží se definovat principy návrhu domu na půli cesty, který by cílové skupině usnadnil integraci do většinové společnosti.

KRIPNEROVÁ, Karolína (2017). Architektonický návrh jako nástroj sociální integrace. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 10. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 6-18. ISBN 978-80-01-06319-4. ISSN 2336-7695.