Stáhnout celý článek

Zničená kulturní krajina Povážského Podhradí

Abstrakt: 18. a 19. storočie bolo v českej aj slovenskej zemi ovplyvnené tvorbou anglických parkov – špecifických kultúrnych krajín. Mnohé z týchto parkov časom a necitlivými zásahmi neskorších dôb zanikli, alebo boli drasticky zmenené. Technologický pokrok, rozširovanie zástavby a nedostatočná ochrana v minulosti viedli k mnohým stratám hodnotných diel. Takýmto prípadom je aj kultúrna krajina v Považskom Podhradí, ktorá vznikla ako park doplňujúci panské sídlo – barokový, neskôr po prestavbe rokokový kaštieľ. Po prebudovaní panského sídla sa mení aj parková výsadba, ktorá v tomto štádiu do seba zakomponováva aj ruinu Považského hradu, týčiacu sa nad údolím, a vytvára kvalitnú krajinársku kompozíciu s citeľnou dominantou – reliktom stredovekej obrannej architektúry a dramatickými pohľadmi na skalné útvary a vrcholky Súľovských vrchov. Dnes sa z tejto komponovanej krajiny nezachovalo takmer nič a do údolia rieky Váh, na ktorej brehoch sa komponovaná krajina v minulosti rozprestierala, dnes nájdeme diaľnicu, vysokorýchlostnú železnicu a navýšené koryto umelého - druhého riečišťa rieky Váh. Krajina bola preťatá, zrýchlená a jej charakteristické hodnoty boli popreté. Ako pristupovať ku krajine, akou je tá spomenutá? Ako obnoviť preťaté nite historických súvislostí a znovuobjaviť cenné kultúrne aspekty? Príspevok sa bude zaoberať obnovou a príkladmi narušených krajín, pričom historická kultúrna krajina Považského Podhradia bude použitá ako modelová štúdia.

TUROŠÍK, Marek (2020). Zničená kulturní krajina Povážského Podhradí. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 13. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 70-89. ISBN 978-80-01-06762-8. ISSN 2336-7695.