Stáhnout celý článek

Zhodnocení turistického potenciálu a struktury města Třeboň

Abstrakt: Měřítko, charakter i obraz měst a krajiny úzce souvisí s jejich přitažlivostí nejen pro obyvatelstvo, ale také pro návštěvníky a turisty, tedy s cestovním ruchem. Pro některá města je pojem turismu velmi blízký a některá z něj žijí. Jedná se například o města zařazená do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, lázeňská města, jeskyně, přehrady, národní parky, atd. Mnohá tato města mají ale také velké problémy se zvládnutím větší masy turistů zejména v jejich historických jádrech. Nedostatky jsou také v jejich jednoduchém a přehledném propojení s okolní krajinou, v organizace dopravních vztahů a nabídce dalších potřeb pro turisty. V některých městech jsou tyto problémy řešeny především kvalitním propojením zájmových bodů. Kvalita cestovního ruchu, ale také úzce souvisí s kapacitou jednotlivých bodů, tedy s celkovým potenciálem území. Příspěvek je zaměřen na vybrané české město s turistickou přitažlivostí, návštěvností a sezónností – Třeboň. Metoda, kterou byla města zkoumána spočívala v analýze podmínek turistické přitažlivosti, potřebné vybavenosti pro turisty a dopadů turistického ruchu na život trvalého obyvatelstva. Analýza byla zaměřena na prostorové a funkční uspořádání města a okolní krajiny, na koncepci, organizaci dopravních vztahů, dimenzování ploch a zařízení. Identifikace potenciálu území a jeho optimální využití je cesta k udržitelnosti kvality a přitažlivosti prostředí, jak pro trvalé obyvatelstvo a běžné návštěvníky, tak pro turisty Závěrem příspěvku budou shrnuty hlavní problémy a příležitosti města.

KOUBKOVÁ, Renata (2018). Zhodnocení turistického potenciálu a struktury města Třeboň. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 151-162. ISBN 978-80-01-06482-5. ISSN 2336-7695.